BKM Reduce Reuse Recycle

Vi återvinner och återanvänder för en bättre värld.

Vi på BKM strävar efter att ta fram hållbara inredningslösningar och produkter med tanke på miljö och kvalitet som i slutändan ger ökad prestation på jobbet. Att återanvända är bra!

Era begagnade inventarier kan säljas eller skänkas till andra vilket minskar belastningen på miljön och framför allt: gör din avveckling både mer lönsam och hållbar. Det vi inte lyckas köpa eller skänka återvinns på ett miljöriktigt sätt.

Efter att avvecklingen är genomförd sammanställer vi en rapport på vad som har köpts, skänkts och återvunnits. Detta material har ett kommunikativt värde då handlingen är ett bevis på ert frivilliga miljö och sociala ansvar.

Samordning

BKM tillsätter en samordningsansvarig, som projektleder följande:

Upprättande av försäljnings- och skänkningsplan.
Samordning av hanteringspersonal samt transporter.
Samordna försäljning och skänkning av inredning.
Samordning av återvunna fraktioner.
Sammanställning av rapport.

Hållbart ansvarstagande

Att skänka möbler och andra inventarier till ideella organisationer och skolor skapar goodwill. Du får ytterligare en viktig pusselbit som stärker ditt ansvarstagande i samhället det vi kallar CSR – Corporate Social Responsibility. Återanvändningen som skapas genom försäljning och skänkning minskar belastningen på miljön. Sortering och återvinning gör att det som inte återanvänds blir nya råvaror. På så vis bidrar ni till en hållbar utveckling där ert skräp faktiskt blir en ny resurs.