Uthyrning av kontorsmöbler

För dig som inte vill köpa dina kontorsmöbler

Hyra möbler

Vad är hyra?
Att hyra är fördelaktigt när man vill åt nyttjandet eller funktionen men inte vill äga utrustningen. Wasa Kredit köper utrustningen av BKM och hyr sedan ut utrustningen till företagaren. Med ett hyresavtal får du som företagare möjlighet att byta eller komplettera utrustningen under pågående hyrestid. Ju längre tid avtalet löper, desto större utrymme finns det för uppgradering.
Efter hyrestidens slut kan företaget välja mellan att förlänga avtalet och hyra vidare eller lämna tillbaka utrustningen till leverantören. Hyresavtal har till skillnad från leasing inget restvärde.

Vad kan hyras?
Du kan hyra lös egendom som exempelvis kontorsmöbler. Med lös egendom menas objekt som inte ingår i en fastighet eller är en del av annan utrustning. Kontorsstolar, Skrivbord och Förvaring är vanliga hyresobjekt.

Varför ska jag välja att hyra?
Med hyra kan du fördela kostnaderna över tiden och samtidigt skapa en bra bas för nya framtida investeringar. Eftersom hyra inte binder upp företagets egna kapital låser du som företagare inte upp ditt kreditutrymme. Hyran är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad. Hyran påverkar endast resultaträkningen eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Hyran är normalt lika stor under hela avtalstiden och är därför lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.

Snabba fördelar för dig som är kund:
• Hela hyran är avdragsgill, det vill säga dras som en kostnad.
• Hyran är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.
• Du behåller likviditeten och binder inte kapital.
• Du fördelar kostnaderna över tiden.
• Du kan finansiera upp till 100 procent av ett objekt.

Du får en skräddarsydd finansieringslösning anpassad efter dina specifika behov.

BKM – Snabbt. Enkelt. Personligt.

9

Snabbt

Du får förslag på månadskostnad direkt av BKM. I många fall kan leverans av objektet ske direkt
Z

Enkelt

BKM ordnar allt med din finansiering. Wasa Kredit ordnar allt kring faktureringen.

Personligt

BKM hjälper dig igenom hela affären. Har du frågor efter genomförd affär kan du alltid ringa Wasa Kredit.

Leasing av möbler

Vad är leasing?
Leasing är en form av långtidshyra där du som företagare fördelar kostnaden över tiden.
Wasa Kredit äger objektet medan företaget nyttjar det. Efter leasingtidens slut får företaget ett erbjudande att lösa avtalet till ett förutbestämt restvärde, i regel 5–10 procent av finansierat belopp vid tre års leasing.

Vad kan leasas?
I princip kan du leasa all utrustning som räknas som lös egendom och som går att skriva av.
Kontorsstolar, Skrivbord och Förvaring är vanliga leasingobjekt.

Varför ska jag välja leasing?
Med leasing frigörs företagets eget kapital. Du kan välja den utrustning du vill ha hos BKM och vi köper den av leverantören. Vi leasar ut den till dig och du har full nyttjanderätt medan Wasa Kredit äger objektet.

Fördelar med leasing för dig som är kund:
• Leasingavgiften är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.
• Hela leasingavgiften är avdragsgill, det vill säga dras som en kostnad, vilket innebär minskad skatt.
• Med finansiering kan du behålla likviditeten och binder inte kapital.
• Leasing fördelar kostnaderna över tiden.
• Du kan finansiera upp till 100 procent av kostnaden av ett objekt.

 

wasa-kredit

Wasa Kredit är ett finansbolag inom länsförsäkringsgruppen.
Vi erbjuder finansieringstjänster till företag och privatpersoner – främst leasing, hyra och avbetalning.
Vi arbetar dels via vår samarbetspartner/BKM inom till exempel kontorsmöbler.
Vi arbetar även direkt med våra företagskunder.
Dessutom erbjuder vi avbetalning, lån och kortkrediter till
privatpersoner.

08-635 38 00 | wasakredit.se

 Vi erbjuder flexibla finansieringslösningar på den nordiska B2B-marknaden och förser återförsäljare samt tillverkare inom bland annat branscherna för Office Technology, Hälso- och sjukvård, medicinsk utrustning, entreprenad och transport med utrustningsbaserade finansieringsprogram av högsta klass.

08-781 06 00 | dllgroup.com

<script src="https://storage.googleapis.com/code.getmdl.io/1.0.6/material.min.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <script src="cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/animate.css/3.2.3/animate.min.css"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-3.3.1.min.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/humanize-plus/1.5.0/humanize.min.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <link rel="stylesheet" href="https://storage.googleapis.com/code.getmdl.io/1.0.6/material.cyan-amber.min.css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> .installment-label,.installment-value{text-align:center;color:#FFF}.mdl-card{margin:0 auto}.slider-label{color:#9E9E9E}.tool-label{color:#00BCD4;font-size:24px}.installment-value{font-size:28px;font-weight:700}.slider-value{font-weight:700}.bg-bkm-calc{color:#FFF;background-color:#e84b3b}input#car_price {border: 0;border-bottom: 1px solid #ebebeb;}input#deposit{border:0;border-bottom:1px solid #ebebeb}.mdl-card__supporting-text {width: 100% !important;}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="mdl-card mdl-shadow--2dp animated slideInUp"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="mdl-card__supporting-text bg-bkm-calc"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class="installment-label animated slideInDown">Månadskostnad</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p id="installment_value" class="installment-value animated slideInDown">0.00 kr</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="mdl-card__supporting-text"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <form action="#"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="mdl-textfield mdl-js-textfield mdl-textfield--floating-label"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input class="mdl-textfield__input" type="text" pattern="-?[0-9]*(\.[0-9]+)?" id="car_price" tabindex="1"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label class="mdl-textfield__label" for="sample4">Lånebelopp</label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="mdl-textfield__error">Fältet måste innehålla ett belopp</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <br><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="mdl-textfield mdl-js-textfield mdl-textfield--floating-label"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input class="mdl-textfield__input" type="text" pattern="-?[0-9]*(\.[0-9]+)?" id="deposit" tabindex="2"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label class="mdl-textfield__label" for="sample4">Eventuell deposition</label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="mdl-textfield__error">Skriv ett giltigt belopp</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <br><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="mdl-textfield mdl-js-textfield animated slideInLeft"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label class="slider-label">Avbetalningsperiod:</label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label id="repayment_value" class="slider-value"></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label class="slider-value">år</label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id="repayment_slider" class="mdl-slider mdl-js-slider" type="range" min="1" max="5" value="3" tabindex="3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <br><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="mdl-textfield mdl-js-textfield animated slideInLeft"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label class="slider-label">Ränta per år:</label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label id="interest_value" class="slider-value"></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label class="slider-value">%</label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id="interest_slider" class="mdl-slider mdl-js-slider" type="range" min="2.5" max="15" value="5" step="0.1" tabindex="4"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </form><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type="text/javascript"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> var calc_loan = function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var value = 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var n = $('#repayment_slider').val()*12;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var r = ($('#interest_slider').val()/100)/12;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var R = Math.pow(r+1,n);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var P = $('#car_price').val();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var d = $('#deposit').val();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> value=(P-d)*((r*(R))/(R-1));<!-- [et_pb_line_break_holder] --> $('.installment-value').text(Humanize.formatNumber(value, 2) + " kr");<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->$('#repayment_value').text($('#repayment_slider').val());<!-- [et_pb_line_break_holder] -->$('#interest_value').text($('#interest_slider').val());<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->$('#car_price').change(function(event) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> calc_loan();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->$('#deposit').change(function(event) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> calc_loan();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->$('#repayment_slider').change(function(event) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> $('#repayment_value').text($('#repayment_slider').val());<!-- [et_pb_line_break_holder] --> calc_loan();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->$('#interest_slider').change(function(event) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> $('#interest_value').text($('#interest_slider').val());<!-- [et_pb_line_break_holder] --> calc_loan();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>